Informacija

 

UAB „Airuslita” įgyvendina projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0048  „Gamybos skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Airuslita“  pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Pramonės skaitmeniniams Lt“.

Projekto finansavimui iš Europos regioninės plėtros fondo skirta finansavimo suma sudaro 780.740 Eur.

Įgyvendinant projektą, planuojama modernizuoti esamus technologinius procesus diegiant našias ir efektyvias gamybos, verslo valdymo priemones, įdiegti ir įsisavinti naujus skaitmenizuotus technologinius procesus, gamybos priemones ir draugiškus aplinkai gaminius užsakovų – pramonės įmonių poreikiams tenkinti. Modernizavus gamybinius procesus, gerės UAB „Airuslita“ gaminių kokybė, konkurencingumas, augs darbo našumas.

Partneriai
UAB „AIRUSLITA“ Ringuvos g. 53, KAUNAS Žemėlapis